Cookies si Protectia datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere:

 • Intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in contiunuare “GDPR”) incepand cu 25.05.2018;
  • Obligatia Partilor de a se conforma noilor principii legale de prelucrare a datelor cu caracter personal adoptate prin GDPR;
  • ARGONA SRL, in desfasurarea activitatii curente, obtine date cu caracter personal de la persoanele vizate (clienti/potentiali clienti), in scopurile si mijloacele de prelucrare stabilite de comun acord;
  • Importanta confidentialitatii datelor clientilor si necesitatea implementarii unei politici ferme in ceea ce priveste prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
  • ARGONA SRL desfasoara activitati de reparare a calculatoarelor si a echipamentelor periferice, potrivit codului CAEN;
  • DCP („date cu caracter personal”)
  Regasiti mai jos prevederile notei de informare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal
  CINE ESTE ARGONA SRL?

ARGONA SRL ( „in continuare ARGONA”) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si răspunde de acestea în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
ARGONA SRL
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J01/46/1999
CUI: RO11563816
E-mail: office@argona.ro,
Reprezentant legal/responsabil protectia datelor: Panazan Mihai

Prin acceptarea acestei NOTE DE INFORMARE privind confidențialitatea datelor cu caracter personal sunteți de acord cu colectarea și folosirea DCP, așa cum este descris în aceasta.

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm prezenta Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Declarației privind confidențialitatea datelor cu caracter personal este disponibilă în permanență pe paginile noastre de internet, precum si la oricare dintre punctele de lucru.

UNDE SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate prin masuri care sa asigure ca acestea devin neinteligibile si neaccesibile personelor care nu sunt autorizate sa le acceseze.
Datele sunt stocate pe teritoriul României. Orice transfer al acestora în afara României, dacă va fi cazul, se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul diverselor departamente ARGONA SRL , în funcție de necesitatea legitimă impusă de scopurile în care DCP sunt procesate de către ARGONA SRL .
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ARGONA SRL . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de prelucrare descris mai jos.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Pentru fiecare tip de prelucrare a DCP pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea DCP este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați DCP și care sunt posibilele consecințe ale unui refuz de a ne furniza datele dumneavoastră.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

DREPTUL LA ACCES: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la DCP pe care ARGONA SRL  le deține despre dumneavoastră. Puteți contacta ARGONA SRL  care vă va furniza DCP prin e-mail.

DREPTUL LA PORTABILITATE: Atunci când ARGONA SRL  vă prelucrează DCP prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai DCP pe care ni le-ați trimis.

DREPTUL LA RECTIFICARE: Aveți dreptul să solicitați rectificarea DCP, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa DCP incomplete. .

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice DCP prelucrate de ARGONA SRL , cu excepția următoarelor situații:
• aveți o solicitare nerezolvată încă de ARGONA SRL
• aveți o comandă deschisă care nu a fost încă finalizata sau a fost parțial finalizata;
• aveți o datorie neplătită la ARGONA SRL , indiferent de metoda de plată
• dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile ARGONA SRL  în mod abuziv în ultimii patru ani
• dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra DCP în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERES LEGITIM: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP bazate pe interesul legitim prin transmiterea unui e-mail către ARGONA SRL . ARGONA SRL  nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE A VĂ OPUNE MARKETINGULUI DIRECT: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct efectuat de ARGONA SRL  prin următoarele mijloace:
• urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
• modificând setările contului dumneavoastră de pe paginile de internet ale ARGONA SRL

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII: Aveți dreptul să solicitați ca ARGONA SRL  să restricționeze procesul de prelucrare a DCP în următoarele situații:
• dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ARGONA SRL  va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim
• dacă afirmați că DCP sunt incorecte, ARGONA SRL  trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii DCP
• dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii DCP și să solicitați restricționarea utilizării DCP
• dacă ARGONA SRL  nu mai are nevoie de DCP, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE: Dacă sunteți de părere că ARGONA SRL  vă prelucrează DCP într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Acordăm o importanță deosebită protecției DCP și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa office@argona.ro.

 

DE CE FOLOSIM DCP?

Vă vom folosi DCP pentru a oferi și a personaliza serviciile pe care le solicitați și le așteptați din partea ARGONA SRL . Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile privind serviciile pe care vi le oferim.
Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție.
De asemenea, folosim DCP din supravegheri video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în spațiile ARGONA SRL . DCP vor fi folosite pentru a preveni și a investiga abuzurile asupra serviciilor noastre, pierderile și fraudele.

CE TIPURI DE DCP PRELUCRĂM?

Vom prelucra următoarele categorii de DCP:
• date de contact, cum ar fi numele, CNP, serie si numar CI, date nastere, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
• date referitoare la bunul ce doriti a fi reparat
• date legate de achiziționarea și primirea de produse sau servicii
• date privind plata, cum ar fi numărul cardului dumneavoastră de credit și alte date cu privire la card
• istoricul plăților

CINE ARE ACCES LA DCP?

DCP transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus.
Procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților. Multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP, potrivit legii sau în temeiul rapoartelor contractuale existente.
Incidentele și fraudele pot fi distribuite companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?

Prelucrarea DCP este necesară pentru ca ARGONA SRL  să onoreze serviciile comandate de către dvs, cât și în baza legii sau al interesului legitim al ARGONA SRL

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp de 5 ani.
Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabile în România, dar pentru maximum 30 de zile.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al ARGONA SRL  contactând office@argona.ro . Datele dumneavoastră vor fi apoi șterse și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 1. CUMPĂRĂTURI DIRECTE DIN PUNCTELE DE LUCRU ARGONA SRL

DE CE FOLOSIM DCP?
Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona achizițiile din punctele de lucru ARGONA SRL , prelucrând comenzile și returnările prin intermediul angajatilor si vă vom putea trimite notificări privind starea rezervarilor/confirmarilor sau în cazul unor probleme aparute la comanda dvs. Vă vom folosi DCP pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile..
Dorim să vă oferim diferite alternative de plată și vom efectua analize pentru a afla ce alternative de plată aveți la dispoziție.

CE TIPURI DE DCP PRELUCRĂM?
Vom prelucra următoarele categorii de DCP:
• date de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
• date referitoare la bunul achizitionat
• istoricul plăților
• date de facturare cerute de legislația contabilă din România

CINE ARE ACCES LA DCP?
DCP transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru trimiterea confirmării comenzii de către agenții de turism, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii achiziționate de dumneavoastră.
Procesarea plăților se face de către furnizorii de servicii de procesare a plăților. Multe dintre aceste companii beneficiare au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP, potrivit legii sau în temeiul rapoartelor contractuale existente.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Prelucrarea DCP este necesară pentru ca ARGONA SRL  să onoreze serviciul de gestionare și de livrare a serviciilor achiziționate de către dumneavoastră.

 1. SERVICIUL CLIENȚI

DE CE FOLOSIM DCP?
Vă vom folosi DCP pentru a gestiona interogările, reclamațiile și garanțiile pentru produse, precum și pentru a asigura asistență tehnică prin e-mail, funcția de chat, prin telefon și prin intermediul rețelelor sociale. De asemenea, vă putem contacta dacă există o problemă cu comenzile dumneavoastră.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vom prelucra orice date pe care ni le furnizați, inclusiv următoarele categorii de date:
• Date de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon
• data nașterii, CNP, serie sin r. CI/pasaport
• informații despre plăți și istoricul plăților

CINE ARE ACCES LA DCP?
Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Prelucrarea DCP se bazează pe interesul legitim al ARGONA SRL

PENTRU CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?
Vă vom păstra datele și corespondența aferentă timp de 36 luni pentru gestionarea cazurilor. Pentru reclamațiile din agentii, DCP vor fi salvate timp de 5 ani.

DREPTUL DE VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DCP:
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP pe baza interesului legitim al ARGONA SRL. ARGONA SRL nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 1. DEZVOLTARE

DE CE FOLOSIM DCP?
Folosim DCP pentru a evalua, dezvolta și îmbunătăți serviciile, produsele și sistemele noastre pentru toți clienții ARGONA SRL. În acest scop nu vom analiza DCP la nivel individual. Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai ușor de utilizat, cum ar fi modificarea interfeței cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informații și pentru a îmbunătăți sistemele IT în vederea măririi securității pentru vizitatori și clienții ARGONA SRL.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vom prelucra următoarele categorii de DCP dacă ați ales să ni le furnizați:
• data nașterii
• sexul
• țara
Dacă ați făcut o achiziție, vom procesa următoarele categorii de DCP:
• istoricul comenzilor
• informații de livrare
• istoricul plăților
Vom procesa și următoarele categorii de DCP legate de cookie-uri:
• istoricul clicurilor
• navigare și istoricul navigării

CINE ARE ACCES LA DCP?
Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus. Putem folosi companiile de analiză web pentru a analiza comportamentul online al clienților la nivel general.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Prelucrare DCP pentru a ne dezvolta și perfecționa serviciile și produsele se bazează pe interesul nostru legitim.

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?
Vom păstra datele dumneavoastră atâta timp cât aveți un cont activ ARGONA SRL. După închiderea contului, datele dumneavoastră vor fi șterse.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DCP:
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al ARGONA SRL contactând office@argona.ro. Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 1. ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR LEGALE

DE CE FOLOSIM DCP?
Folosim DCP pentru a respecta obligațiile legale, hotărârile judecătorești și deciziile autorităților. Aceasta include utilizarea DCP pentru colectarea și verificarea datelor contabile în conformitate cu reglementările privind evidențele contabile.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vom procesa următoarele categorii de DCP:
• numărul comenzii
• numele
• adresa poștală
• suma tranzacției
• data tranzacției
• alte informații specifice cerute de lege sau de autori

CINE ARE ACCES LA DCP?
Datele dumneavoastră vor fi procesate intern de către ARGONA SRL
CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Prelucrarea DCP este necesară pentru ca ARGONA SRL să-și îndeplinească obligațiile legale.

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?
Vom salva datele dumneavoastră în conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile.

 1. UTILIZĂRI GREȘITE ȘI INFRACȚIONALITĂȚI

DE CE FOLOSIM DCP?
Folosim DCP pentru a gestiona prevenirea pierderilor, garantând respectarea termenilor și condițiilor, precum și pentru a detecta și preveni utilizarea greșită a serviciilor noastre.

De asemenea, folosim DCP din supravegheri video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în spațiile ARGONA SRL.
DCP vor fi folosite pentru a preveni și a investiga abuzurile asupra serviciilor noastre, pierderile și fraudele.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vom procesa următoarele categorii de DCP:
• date de contact cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail
• înregistrări video
• istoricul comenzilor
• informații despre livrare
• istoricul plăților.

CINE ARE ACCES LA DCP?
DCP transmise unor terți sunt utilizate numai în scopurile menționate mai sus. Incidentele și fraudele pot fi distribuite companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a respectării legislației în scopul finalizării investigațiilor. Acești destinatari au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra DCP.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Prelucrarea DCP pentru a preveni folosirea greșită a serviciilor noastre se bazează pe interesul nostru legitim.

PENTRU CÂT TIMP VĂ SALVĂM DATELE?
Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp necesară pentru a preveni sau raporta potențialele fraude și alte infracțiuni.
Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabile în România, dar pentru maximum 30 de zile.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării DCP în baza interesului legitim al ARGONA SRL contactând office@argona.ro Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

 1. COOKIES

Un cookie este un mic fișier text care se salvează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil și, în timpul vizitelor ulterioare, este recuperat din acestea. Dacă utilizați serviciile noastre, vom presupune că sunteți de acord cu utilizarea unui astfel de cookie.

CUM FOLOSIM COOKIE-URILE?
Utilizăm cookie-uri permanente pentru a stoca pagina de start și detaliile dumneavoastră dacă selectați “Ține-mă minte” atunci când vă conectați la paginile noastre de internet. Vom folosi cookie-uri pentru a vă salva produsele favorite.
Utilizăm cookie-uri pentru o sesiune, de exemplu, atunci când folosiți funcția de filtrare a produselor, pentru a verifica dacă sunteți conectat..
Folosim cookie-uri proprii și terțe pentru a colecta statistici și date ale utilizatorilor în formă agregată și individuală în instrumente de analiză pentru a ne optimiza paginile de internet și pentru a vă oferi materiale de marketing relevante.
Unele cookie-uri terțe sunt setate de servicii care apar pe paginile noastre și sunt în afara controlului nostru. Acestea sunt setate de către furnizorii de social media, cum ar fi Twitter, Facebook și Vimeo, și se referă la capacitatea utilizatorilor de a partaja conținut de pe acest site, așa cum indică pictograma respectivă.
De asemenea, putem folosi cookie-uri terță parte care urmăresc activitatea pe mai multe site-uri pentru a vă oferi marketing pe alte site-uri/canale.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vă vom conecta ID-ul de cookie numai la DCP trimise și colectate în legătură cu contul dumneavoastră.

CINE ARE ACCES LA DCP?
Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, un instrument de analiză este folosit pentru a colecta statistici în scopul optimizării paginilor noastre de internet și pentru a vă prezenta materiale relevante.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Vă vom conecta cookie-urile la DCP numai dacă sunteți conectat la pagina ARGONA SRL. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră, temeiul juridic este bazat pe interesul nostru legitim.